Gmina Narewka otrzyma dotację na opiekę nad chorymi oraz aktywizację i integrację mieszkańców

Realizacja projektu to koszt 467 tys. zł, a dofinasowanie z RPOWP wynosi 425 tys. zł.

Zarząd Województwa na posiedzeniu 28 kwietnia br. przyznał 2,5 mln złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na sześć projektów złożonych w ramach Lokalnych Grup Działania przez gminy: Kolno, Drohiczyn, Michałowo, Czyże i NAREWKĘ.

Dotacje zostaną przeznaczone na aktywizację i integrację mieszkańców, wsparcie rodzin oraz pomoc dla ludzi biednych i schorowanych w dziennych domach opieki.

Projekt dla gminy Narewka realizowany będzie we współpracy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska (partner) i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Narewce (realizator). Jest on skierowany do 20 mieszkańców z jej terenu - zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym osób starszych z niepełnosprawnością), poprzez realizację usług opiekuńczo-aktywizujących i innych form wsparcia doraźnego, świadczonych w Dziennym Domu Pomocy w Lewkowie Starym.

Będą to m.in. następujące działania: podstawowa opieka pielęgniarska, wsparcie psychologa, fizjoterapeuty, warsztaty biblioteczne czy terapii ruchowej.

Koszt realizacji projektu to 467 tys. zł, a dofinasowanie z RPOWP wynosi 425 tys. zł.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 122

Powrót na początek strony