Jednostki OSP otrzymały niezbędny sprzęt dla ratowników

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Narewka otrzymały niezbędny sprzęt dla ratowników w ramach zadania pt. „Zakup wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Narewka”. Zakup został zrealizowany dzięki dotacji w wysokości 28.100,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz wkładzie własnym Gminy Narewka w wysokości 18.852,07 zł w ramach umowy Nr 1810/19/B-LZ/PZ-063/D z dnia 23.10.2019 r.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Narewka otrzymały niezbędny sprzęt dla ratowników w ramach zadania pt. „Zakup wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Narewka”. Zakup został zrealizowany dzięki dotacji w wysokości 28.100,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz wkładzie własnym Gminy Narewka w wysokości 18.852,07 zł w ramach umowy Nr 1810/19/B-LZ/PZ-063/D z dnia 23.10.2019 r.

Całkowita wartość zakupionego sprzętu wynosi 46.952,07 zł.

W ramach powyższego zadania osiągnięto następujący efekt rzeczowy tj.:

 1. Zakup 2 pirometrów – po jednej dla OSP Siemianówka, OSP Lewkowo Stare
 2. Zakup pilarki ratowniczej do materiałów wielowarstwowych – dla OSP Siemianówka
 3. Zakup 5 radiotelefonów przenośnych – 2 szt. dla OSP Olchówka, 3 szt. dla OSP Siemianówka
 4. Zakup 24 szt. węży tłocznych W -52 – po 6 szt. dla jednostek OSP Narewka, OSP Siemianówka, OSP Lewkowo Stare, OSP Olchówka
 5. Zakup 24 szt. węży tłocznych W -75 – po 6 szt. dla jednostek OSP Narewka, OSP Siemianówka, OSP Lewkowo Stare, OSP Olchówka
 6. Zakup 4 prądownic wodnych -– po 1 szt. dla jednostek OSP Narewka, OSP Siemianówka, OSP Lewkowo Stare, OSP Olchówka
 7. Zakup 24 par rękawic specjalnych - po 6 par. dla jednostek OSP Narewka, OSP Siemianówka, OSP Lewkowo Stare, OSP Olchówka
 8. Zakup 12 par. obuwia strażackiego skórzanego – po 6 par dla OSP Siemianówka oraz OSP Lewkowo Stare
 9. Zakup 18 szt. kominiarek – po 6 szt. dla OSP Olchówka, OSP Siemianówka, OSP Lewkowo Stare
 10. Zakup 8 szt. szelek bezpieczeństwa – po 2 szt. dla OSP Narewka, OSP Olchówka, OSP Siemianówka, OSP Lewkowo Stare
 11. Zakup 6 szt. pasów strażackich z zatrzaśnikiem – dla OSP Olchówka
 12. Zakup 4 szt. woderów – po 2 szt. dla OSP Olchówka oraz OSP Siemianówka
 13. Zakup przenośnego masztu oświetleniowego – dla OSP Olchówka
 14. Zakup 3 sit kominowych –  po 1 szt. dla OSP Narewka, OSP Siemianówka, OSP Lewkowo Stare
 15. Zakup 6 linek strażackich – po 2 szt. dla OSP Narewka, OSP Siemianówka, OSP Olchówka

Zakup ww. sprzętu zapewni podwyższenie stopnia gotowości i mobilności jednostek w warunkach zagrożenia p.poż., przeciwpowodziowego, czy też zagrożenia dla środowiska przyrodniczego (Białowieskiego Parku Narodowego, Puszczy Białowieskiej, rzek Narew i Narewka, Zbiornika Wodnego “Siemianówka”).

Jednostki OSP prowadzą samodzielnie oraz wspólnie z JRG akcje ratowniczo-gaśnicze. Biorą udział w wezwaniach do pożarów, miejscowych zagrożeń, poszukiwań zaginionych ludzi, wypadków komunikacyjnych i innych zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz mienia. W rejonie działania jednostek działają zakłady objęte wymaganiami dyrektywy SEVESO II, oraz przebiega droga wojewódzka Bondary – Hajnówka prowadząca do granicy państwa po której odbywa się ruch pojazdów ciężarowych przewożących wyroby budowlane, paliwa ciekłe, kruszywa, gaz propan – butan, drewno, materiały sypkie takie jak nawozy i wiele innych materiałów które są wytwarzane lub dystrybuowane z zakładów mieszczących się na terenie Gminy Narewka. Położenie jednostek OSP przy tak ważnej trasie niesie za sobą odpowiedzialność za jak najszybsze podjęcie działań zmierzających do zminimalizowania skutków wypadku komunikacyjnego do którego na tak ruchliwej trasie może dojść w każdej chwili.

Jednostki położone są w bezpośrednim sąsiedztwie Puszczy Białowieskiej. Ze względu na znaczne ilości materiału łatwopalnego jakim są zalegające suche, obumarłe drzewa (świerki) jednostki OSP z terenu Gminy Narewka musza być w ciągłej gotowości bojowej i być wyposażone w dobre wyposażenie osobiste i sprawny technicznie sprzęt.

Jednostki OSP z terenu Gminy Narewka corocznie dysponowane są ponad 100 razy do działań ratowniczych oraz zdarzeń związanych z zabezpieczeniem imprez odbywających się w gminie oraz nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka.

Ze względu na specyfikę gminy Narewka jednostki OSP muszą być wyposażone w różnego typu specjalistyczny sprzęt zarówno gaśniczy jak i ratowniczy. 

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 123

Powrót na początek strony