Ponad 11 milionów zł na modernizację dróg i oświetlenia w gminie Narewka!

Taka kwota dofinansowania trafi do budżetu Gminy Narewka z "Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" (II edycja).

Pozyskane środki wykorzystane zostaną na następujące inwestycje:

* modernizacja oświetlenia na terenie gminy Narewka, m.in. poprzez zastosowanie opraw w technologii LED (pozyskano 4 455 000 zł, co stanowi 90% całkowitej wartości inwestycji); Inwestycja polega na wymianie opraw na energooszczędne wraz z dodaniem nowych punktów świetlnych i budową systemu inteligentnego zarządzania oświetleniem gminnym oraz niezbędnymi elementami technicznymi.


* modernizacja dróg gminnych - ok. 14 km dróg prowadzących do miejscowości w obszarach przygranicznych (pozyskano 6 650 000 zł, co stanowi 95% całkowitej wartości inwestycji); Inwestycja polega na modernizacji dróg gminnych, m.in. poprzez odtworzenie istniejącej podbudowy i poboczy, udrożnienie odprowadzenia wód i powierzchniowych utrwaleń nawierzchni.

Źródło: https://www.gov.pl/attachment/4eb1d7e4-ec7b-4c88-bf61-eede245c9b41

 

 

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 499

Powrót na początek strony