Ponad milion złotych dofinansowania na przebudowę OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Narewce!

1 325 655 zł - taka kwota trafi do budżetu Gmina Narewka na przebudowę OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, z zastosowaniem sekwencyjnego reaktora biologicznego typu SBR oraz polepszenia skuteczności mechanicznego oczyszczania ścieków!

Dzięki modernizacji instalacja będzie w stanie skutecznie i efektywnie oczyszczać ścieki oraz stabilizować i odwadniać osady powstające w procesie oczyszczania ścieku z terenu gminy i okolicznych jednostek osadniczych, podłączonych do systemu kanalizacji.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana również podziemna POMPOWNIA WODY, która umożliwi właściwe zaopatrzenie w wodę miejscowości ŚWINOROJE i SKUPOWO oraz zapewni jej dostęp na potrzeby ppoż.

Dotacja w kwocie pochodzi z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 213

Powrót na początek strony