Przemarsz "Familijnej Orkiestry" przez Lewkowo

12 listopada 2020 r. w Lewkowie miał miejsce żywiołowy przemarsz Familijnej Orkiestry Dętej, która wykorzystując oryginalne rekwizyty grające, podarowała wyglądającym zza okien mieszkańcom wsi oraz przejeżdżającym tędy akurat kierowcom odrobinę radości, uśmiechów na twarzy i… energetycznego żółtego koloru, jaki królował na przeciwdeszczowych płaszczach paradujących uczestników zakończonego właśnie projektu pt. „Arteterapia – sposób na lepsze jutro!”.

Wspomniany projekt to ogromne przedsięwzięcie – jak się okazało, jedyne na tak dużą skalę w całym naszym województwie! Jego wieloetapowej realizacji podjęli się: GMINA NAREWKA (lider projektu), GOPS w Narewce (realizator) oraz Stowarzyszenie Polart Art w Socach (partner), a celem tego zadania była poprawa i pogłębienie relacji społecznych w rodzinach z terenu gminy wiejskiej Narewka.

Wszystko zaczęło się jeszcze w wakacje, kiedy to w Lewkowie Starym, przy tzw. rotundzie, a czasem też w miejscowej świetlicy, odbywały się różnorodne warsztaty i ciekawe formy zajęć dla dzieci oraz dorosłych. W toku ich trwania powstawały prace, które na pierwszy rzut oka wydawały się zupełnie zwyczajne, natomiast przyjrzenie się im z bliska oraz próby swobodnej interpretacji w szerszym gronie, ujawniały ich drugie dno i odkrywały głębsze znaczenie. Wielkoformatowe wydruki z przebiegu podejmowanych przez ostatnie miesiące działań oraz ilustracje powstałych prac goszczą od teraz na ogrodzeniu oraz w wolnej przestrzeni w przywołanym miejscu, w związku z czym pozostają łatwo dostępne dla każdego, kto zechce przyjrzeć się efektom tego nowatorskiego działania z bliska. (do czego oczywiście gorąco wszystkich zachęcamy!)

Po zakończonej paradzie przez wieś, uczestnicy projektu, jak i obecni na podsumowaniu współorganizatorzy, tj. Zastępca Wójta Gminy Narewka – Łukasz Zasim, Kierownik GOPS w Narewce – Elżbieta Potoniec, przedstawiciele stowarzyszenia Polart Art.: Monika Sielska i Magdalena Łukaszuk, Prezes LGD „Puszcza Białowieska” – Eugeniusz Kowalski oraz Dyrektor GOK w Narewce – Marcin Siekierko spotkali się przy lewkowskiej rotundzie, gdzie zorganizowane zostały jeszcze ostatnie z przewidzianych w projekcie aktywności, m.in. bitwa na kulki oraz rodzinne gryzmoły. Zwieńczeniem całego spotkania była natomiast projekcja filmu ze zrealizowanych działań. Z nutką sentymentu i miłych wspomnień, a niekiedy także wzruszeń, oglądali go wspólnie wszyscy obecni, zaś doskwierającą w międzyczasie zimną aurę pogodową pomogły ocieplić rozgrzewające napoje, ciepły poczęstunek od KGW Łuczyna oraz żar rozpalonego ogniska...

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej IX: ROZWÓJ LOKALNY Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

Serdeczne podziękowania kierujemy również w stronę Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska, jaka od samego początku udzieliła ogromnego wsparcia, wiedzy oraz pomocy przy powstawaniu, a następnie realizacji tego nietuzinkowego projektu, łączącego ze sobą sztukę z kreatywnym działaniem na rzecz szeroko pojętej integracji społecznej. Ślicznie dziękujemy!!!

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 208

Powrót na początek strony