Scalenie gruntów w Tarnopolu - finał operacji

W piątek 3 grudnia o godzinie 13:00 odbyło się oficjalne przekazanie dróg objętych operacją pn. „Scalanie gruntów” na obiekcie Tarnopol w gminie Narewka, w ramach poddziałania: „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2021.

W spotkaniu udział wzięli m.in:

Wicemarszałek Województwo Podlaskie – Wiesława Burnos
Dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku – Magdalena Borowska
Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego – Mikołaj Janowski
Starosta Hajnowski – Andrzej Skiepko
Wicestarosta Hajnowski – Joanna Kojło
Radny Powiatu Hajnowskiego – Roman Ostapczuk
Wójt Gminy Narewka – Jarosław Gołubowski
Zastępca Wójta Gminy Narewka – Łukasz Zasim
Radny Gminy Narewka – Stanisław Sadowski
Sołtys Wsi Tarnopol – Jerzy Bielski
Inspektor Nadzoru – Mirosław Iwaniuk

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Hajnówce i Urzędu Gminy Narewka, a także przedstawiciele wykonawcy i podwykonawcy robót (BUDOMOST Sp. z o.o. oraz PAR-BUD).

Powierzchnia gruntów objętych ww. postępowaniem scaleniowym to 1 046,9598 ha. Beneficjentowi, tj. Powiatowi Hajnowskiemu, została na ten cel przyznana pomoc finansowa w wysokości 7 869 802,49 zł, w tym: koszty prac scaleniowych (2 032 692,04 zł) oraz koszty zagospodarowania poscaleniowego (5 837 110, 45 zł). W jego ramach przebudowano 6 odcinków dróg o łącznej długości ok. 5 km.

Na załączonych zdjęciach krótka fotorelacja z symbolicznym przecięciem wstęgi oraz fragmenty nowej nawierzchni dróg zrealizowanych w ramach zakończonej inwestycji drogowej.
Urząd Gminy Narewka składa raz jeszcze serdeczne podziękowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Powiatu Hajnowskiego za wsparcie i dofinansowanie przedmiotowego działania oraz pomyślną finalizację tego wieloetapowego przedsięwzięcia.

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż samo rozpoczęcie przygotowania do scalenia (poprzez zbieranie wniosków i zgód właścicieli zainteresowanych przystąpieniem do prac scaleniowych) rozpoczęło się już w 2012 r., natomiast decyzję o wszczęciu samego postępowania scaleniowego wydano postanowieniem starosty w roku 2017.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 594

Powrót na początek strony