Sieć WiFi4EU w gminie Narewka

Na terenie Gminy Narewka HotSpoty sieci WiFi4EU funkcjonują od 6 stycznia 2020 r. Są wśród nich zarówno punkty zewnętrzne: Stanica Kajakowa w Narewce, Stary Dwór, Amfiteatr w Narewce, Galeria im. Tamary Sołoniewicz w Narewce, Świetlica w Lewkowie Starym, Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce, jak i wewnętrzne: Gminny Ośrodek Kultury w Narewce, Świetlica Środowiskowa w Narewce, Świetlica w Lewkowie Starym, Dzienny Dom Pomocy w Lewkowie, Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce, Świetlica w Siemianówce.

Inicjatywa #WiFi4EU to program Komisji Europejskiej, który wspiera bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu w przestrzeniach publicznych, takich jak: parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia czy muzea w gminach w całej Europie.

W ramach przedsięwzięcia gminy mogą ubiegać się o specjalne bony o wartości 15 tys. euro, które docelowo pokryją koszty instalacji tzw. hotspotów (ang. hot spot – „gorący punkt”), czyli punktów dostępu do sieci bezprzewodowej, umożliwiających łączność z Internetem. Jest to więc rozwiązanie korzystne zarówno dla samych mieszkańców Europy, jak i podróżujących na jej obszarze turystów.

Wprawdzie nie znamy jeszcze dokładnego terminu otwarcia polskich granic dla turystów z zagranicy, ale z doniesień medialnych wynika, że mogłoby to nastąpić 15 czerwca, czyli podobnie jak w wielu innych krajach Europy. W tym kontekście bezpłatny dostęp do Internetu, z którego będzie mógł skorzystać również turysta zagraniczny, staje się wartością dodaną danej gminy i pozwala uznać ją za miejsce rozwijające się, które idzie z duchem czasu i odpowiada na potrzeby XXI wieku, a w konsekwencji również atrakcyjne turystycznie!

Wśród takich „postępowych gmin”, czyli zdobywców wspomnianego bonu, znalazła się również nasza - Gmina Narewka (notabene jako pierwsza w powiecie hajnowskim!). W ramach realizacji działania o nazwie „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU” zakupiono, zainstalowano i uruchomiono urządzenia umożliwiające świadczenie wysokiej jakości usług teleinformatycznych typu HotSpot, których niekwestionowanym atutem jest ich otwartość. Oznacza to, iż nie wymagają one wpisania żadnego hasła, a jedynie prostej akceptacji regulaminu, w związku z czym korzystanie z nich jest zdecydowanie wygodniejsze, a ponadto dostępne dla szerszego grona potencjalnych użytkowników.

Na terenie gminy Narewka wspomniane HotSpoty funkcjonują od 6 stycznia 2020 r. Są wśród nich zarówno punkty zewnętrzne (na zewnątrz obiektów): Stanica Kajakowa w Narewce, Stary Dwór, Amfiteatr w Narewce, Galeria im. Tamary Sołoniewicz w Narewce, Świetlica w Lewkowie Starym, Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce, jak i wewnętrzne (działające wewnątrz obiektów): Gminny Ośrodek Kultury w Narewce, Świetlica Środowiskowa w Narewce, Świetlica w Lewkowie Starym, Dzienny Dom Pomocy w Lewkowie, Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce, Świetlica w Siemianówce.

W trwającym oczekiwaniu na powrót swobody w podróżowaniu, zachęcamy wszystkich do korzystania z dobrodziejstw współczesnej techniki, której przykładem jest chociażby wspomniana sieć #WiFi4EU w naszej gminie. Dzięki zapewnionemu przez nią dostępowi do Internetu, możemy odbywać np. wirtualne spacery i zwiedzać ciekawe miejsca, oddalone nawet setki tysięcy kilometrów od naszych domów. Warto połączyć wtedy taką „wirtualną wyprawę” ze spacerem „w realu” i zaplanować swój wypoczynek na przyszłość, kiedy tradycyjne podróżowanie będzie już dozwolone i zupełnie bezpieczne. Zdaniem psychologów, samo planowanie podróży uszczęśliwić może bowiem bardziej, niż jej odbycie…

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 176

Powrót na początek strony