Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Gmina Narewka zaprasza rolników z terenu naszej gminy do składania wniosków o ilości posiadanych odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Gmina Narewka zaprasza rolników z terenu naszej gminy do składania wniosków o ilości posiadanych odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Prosimy o wypełnienie wniosku i dostarczenie go do Sekretariatu Urzędu Gminy Narewka do dnia 27.11.2019r.

Zebrane wnioski będą podstawą do złożenia ewentualnego wniosku o dofinansowanie odbioru i utylizacji ww. odpadów w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku otrzymania dofinansowania, Gmina Narewka ustali zasady zgodne z ww. regulaminem naboru.

Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Narewka dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W przypadku rezygnacji lub zmiany danych we wniosku prosimy niezwłocznie złożyć oświadczenie o rezygnacji/zmianie danych do Urzędu Gminy Narewka.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 107

Powrót na początek strony