Sierpień i wrzesień z arteterapią...

Przedstawiamy skróconą relację fotograficzną z warsztatów z zakresu arteterapii, które odbywały się w sierpniu i wrześniu b.r. w Lewkowie Starym w ramach projektu „Arteterapia - sposób na lepsze jutro”. Przedsięwzięcie przewiduje również podsumowanie i wernisaż, które zaplanowane są na koniec listopada w Galerii im. T. Sołoniewicz w Narewce.

Celem realizowanego projektu jest poprawienie i pogłębienie relacji społecznych w rodzinach z terenu gminy wiejskiej Narewka.

Projekt realizowany jest w partnerstwie. Liderem Projektu jest Gmina Narewka, Partnerem - Stowarzyszenie Polart Art., a Realizatorem - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narewce.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej IX: ROZWÓJ LOKALNY Działanie  9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 227

Powrót na początek strony