Wspieramy aktywnych społecznie

O bogatym potencjale społecznym Gminy Narewka chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Obok walorów przyrodniczych i krajobrazowych, to jeden z jej głównych atutów. Oprócz szerokiego grona lokalnych artystów, rękodzielników oraz wytwórców, potwierdzeniem dla tej tezy jest również grupa społeczników zrzeszonych w funkcjonującym od stycznia ubiegłego roku stowarzyszeniu pn. „Narewka Kultur i Pokoleń”, jakie powstało w odpowiedzi na wzrastającą wśród mieszkańców potrzebę aktywności społecznej.

W bieżącym roku, w ramach pozyskanych z budżetu Gminy Narewka środków na wykonanie zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wspomnianemu stowarzyszeniu udało się zorganizować cieszące się ogromnym zainteresowaniem - zarówno ze strony mieszkańców gminy, jak i osób spoza jej terenu - przedsięwzięcie rekreacyjno-sportowe. Sierpniowy „Bieg Srebrnego Żubra” został uznany w opinii publicznej za zdecydowanie trafioną inicjatywę, która zintegrowała różne grupy wiekowe, oferując każdej z nich możliwość ukończenia przygotowanej przez organizatorów 5-kilometrowej trasy w dowolny sposób: bieg, marsz czy spacer na kijkach.

Pozytywny odzew uczestników wydarzenia oraz analiza części merytorycznej złożonego wczoraj przez stowarzyszenie sprawozdania z wykonania ww. zadania przekonuje, iż to lub podobnego rodzaju przedsięwzięcia powinny być kontynuowane w przyszłości, czemu Wójt Gminy Narewka  - Jarosław Gołubowski jest zdecydowanie przychylny i deklaruje swoją obietnicę dalszego wsparcia finansowo-rzeczowego dla tak pożytecznych działań.

Za udzieloną pomoc oraz zaangażowanie przy organizacji tegorocznego „Biegu Srebrnego Żubra” członkowie stowarzyszenia podziękowali Gospodarzowi Gminy Narewka symbolicznym upominkiem. Pięknie dziękujemy za pamiątkowy grawerton!

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 126

Powrót na początek strony