Wystawa "Zatopione wsie" oficjalnie otwarta!

7 sierpnia w godzinach przedpołudniowych na pomoście przy Plaży w Rudni miało miejsce uroczyste otwarcie zapowiadanej wcześniej wystawy plenerowej pt. „Zatopione kolonie”, zrealizowanej w ramach przedsięwzięcia „RUDNIA PROJEKT – Dziedzictwo zatopionych wsi”. Organizatorem głównym oraz pomysłodawcą wydarzenia było Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Sołectwa Bondary, natomiast Gmina Narewka oraz Gminny Ośrodek Kultury w Narewce stały się jednym z partnerów projektu i wsparły finansowo realizację przedsięwzięcia, dzięki czemu możliwe stało się m.in. wykonanie map przedstawiających miejscowości, które zniknęły przed laty pod taflą wód Zalewu Siemianówka...

Wystawę otworzyła Maria Twarowska – koordynator wspomnianego projektu, a w gronie gości przybyłych na to wyjątkowe, a zarazem niezwykle poruszające - zwłaszcza dla wysiedlonych mieszkańców oraz ich potomków wydarzenie - nie zabrakło m.in. Marszałka Województwa Podlaskiego – Stanisława Derehajło, Starosty Powiatu Białostockiego – Romana Czepe, Starosty Powiatu Hajnowskiego – Andrzeja Skiepko, Radnego Powiatu Białostockiego – Henryka Suchockiego, Burmistrza Michałowa – Marka Nazarko, Wójta Gminy Narewka – Jarosława Gołubowskiego, Dyrektora GOK-u w Narewce - Marcina Siekierko, a także Pana Łukasza Biryckiego, który zgromadził niezbędne materiały i opracował od strony merytorycznej powstałe mapy. Wszyscy zebrani mocno podkreślali istotę upamiętnienia w ten symboliczny, a jednocześnie wymowny sposób zdarzeń z przeszłości, które wpisały się w historię naszego regionu.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęciowej relacji z otwarcia wystawy, a wszystkim zainteresowanym tą tematyką polecamy osobistą wizytę na Plaży w Rudni, gdzie można zapoznać się z uwiecznionymi na mapach cennymi informacjami.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 113

Powrót na początek strony