Zakończył się remont drogi do AIDY

W Siemianówce zakończyły się roboty drogowe w ramach inwestycji, polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 107100B - od drogi wojewódzkiej nr 688 do przejazdu kolejowego.

Remontowany odcinek tzw. „drogi do AIDY” liczy 2,123 km długości. Na wskazanej trasie, po obu stronach jezdni o szerokości 5,5 m (2 x 2,75 m), wykonano pobocza gruntowe ze żwiru o grubości 10 cm. Istniejąca nawierzchnia żwirowo-gruntowa została wzmocniona poprzez wykonanie podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego. Wybudowano również zjazdy na przyległe nieruchomości oraz na drogi boczne.

Zgodnie z założeniami, droga miała zostać oddana do użytku do końca lipca b.r. i tak też się stało. 30 lipca nastąpił oficjalny jej odbiór, w którym udział wziął wykonawca - firma MAKSBUD Sp. z.o.o. z Bielska Podlaskiego oraz inwestor, tj. Gmina Narewka, reprezentowana przez zastępcę wójta – p. Łukasza Zasima oraz urzędników referatu budownictwa. W spotkaniu uczestniczyła także delegacja z Nadleśnictwa Browsk, którego działki graniczą z remontowanym odcinkiem drogi. Wszyscy obecni dokonali wspólnego obejścia i oględzin nowej nawierzchni, która w konsekwencji znacząco podwyższy jakość i komfort jazdy wszystkich użytkowników ruchu na tej drodze.

Inwestycję realizowano przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych, wynoszącym 1 414 520, 64 zł. Koszt całego przedsięwzięcia to 3 104 423, 64 zł.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 113

Powrót na początek strony