Konsultacje projektu "Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2030"

Szanowni Państwo, Mieszkańcy, Partnerzy Społeczni i Gospodarczy Gminy oraz wszyscy zainteresowani rozwojem Gminy Narewka a także wszystkich Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego!

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych dotyczących projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gminy Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022 - 2030.

Projekt Strategii:

projekt_Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego.pdf

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 21.08.2023 r. do 27.09.2023 r.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone poprzez zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

Prosimy o przesłanie uwag i opinii za pomocą przygotowanego formularza elektronicznego, do którego zostaną Państwo przekierowanie po kliknięciu w poniższy link:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=5s5-cGHLpEm4a58ng_Sk4eAgVulzy6RJrcaiXRrtuoFUQjEzVjZUUVI3U1VLMzAxSUtFTEU4QU5NOS4u

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie sprawozdania z konsultacji społecznych i zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz na stronie internetowej Gminy Narewka.

Jarosław Gołubowski
Wójt Gminy Narewka

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 407

Powrót na początek strony