Nowe, korzystniejsze warunki dofinansowania w Programie Czyste Powietrze!!!

W tym m.in.: wyższe kwoty dotacji oraz zwiększenie wartości progów dochodowych kwalifikujących do uzyskania dofinansowania.

Wyższe kwoty dotacji:
•    Podstawowy poziom dofinansowania: 66 000 zł
•    Podwyższony poziom dofinansowania: 99 000 zł
•    Najwyższy poziom dofinansowania: 135 000 zł

Zwiększenie wartości progów dochodowych kwalifikujących do uzyskania dofinansowania:
•    uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł,
•    uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
1 894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 651 zł (gospodarstwo jednoosobowe),
•    uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 526 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

Możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła.

Dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie wyznaczonych warunków.

Wyłączono z kosztów kwalifikowanych podatek VAT.

Gdzie szukać szczegółowych informacji o nowych zasadach i pomocy?
1)    W Gminnym Punkcie konsultacyjno-informacyjnym: podczas indywidualnych spotkań w Urzędzie Gminy lub,
2)    Korzystając z konsultacji zdalnych pod nr tel: 534 298 729 oraz mailowo: ekolubek.biuro@gmail.com (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00),
3)    Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Białymstoku: https://portal.wfosigw.bialystok.pl/ ,
4)    Strona Programu: www.czystepowietrze.gov.pl

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 602

Powrót na początek strony