Punkt Pomocy w wypełnianiu formularzy konsultacyjnych

dotyczy trwających do 21 marca 2023 r. konsultacji społecznych projektu "Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2023-2028”, w którym znalazły się m.in. zapisy o podwyższeniu o 3 m rzędnej składowiska odpadów w Olchówce oraz utworzeniu kompostowni odpadów w Olchówce.

Informujemy, iż od poniedziałku 6 marca 2023 roku na terenie gminy Narewka uruchomione zostaną PUNKTY POMOCY przy wypełnianiu stosownych formularzy w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2023-2028”.
W ww. punktach zlokalizowanych w:
* Urzędzie Gminy Narewka (w godzinach 7:30-15:30 w dni powszednie),
* Centrum Sportu i Edukacji w Narewce (w godzinach 16:00 – 19:00 w dni powszednie),
* Świetlicy Samorządowej w Siemianówce (w godzinach 16:00 – 19:00 w dni powszednie),
* Świetlicy Samorządowej w Lewkowie Starym (w godzinach 16:00 – 19:00 w dni powszednie),
pomoc w zakresie sporządzania opinii i uwag do ww. Planu świadczyć będą urzędnicy z Urzędu Gminy Narewka.
 
Konsultacje projektu „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2023-2028” potrwają do 21 marca 2023 r.

 

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 529

Powrót na początek strony