Zmiany w Systemie Rekrutacji do Wojska Polskiego - początek funkcjonowania Wojskowego Centrum Rekrutacji

W związku z wejściem w życie ustawy o obronie Ojczyzny, która wynosi Wojsko Polskie na nowy poziom rozwoju, powołane zostały nowe instytucje rekrutacyjne, na nowo zdefiniowane rodzaje służby, wprowadzone nowe, przejrzyste rozwiązania dla przyszłych i obecnych żołnierzy, uporządkowane również w jednym miejscu zapisy dotychczas publikowane w 14 różnych ustawach z lat 60, 70 i młodszych.

POWSTAŁY ETATOWE CWCR I WCR
Z dniem wejścia w życie ustawy powstało Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji z oddziałami zamiejscowymi w każdym województwie i 86 Wojskowych Centrów Rekrutacji, w tym WCR w Bielsku Podlaskim. Tworzymy szybki i przyjazny mechanizm przyjęć  do wojska, stąd również specjaliści z poradni psychologicznych, którzy zasilą strukturę nowych centrów. Siły Zbrojne będą przechodzić zmiany porządkujące i uelastyczniające zasady ich funkcjonowania – zwłaszcza w obszarze procedur naboru i katalogu możliwości wstąpienia do służby wojskowej.

CEL USTAWY
Głównym celem wprowadzanej ustawy o obronie Ojczyzny jest zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do 250 tysięcy żołnierzy zawodowych i 50 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Podejmowane działania przełożą się na zwiększenie liczebności – a przez to poprawę efektywności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa wprowadza mechanizm pozyskiwania dodatkowych funduszy na uzbrojenie i modernizację, co umożliwi szybszy rozwój technologiczny Wojska Polskiego.

ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY
Odpowiadamy na zapotrzebowanie społeczne, które chce dzisiaj mieć wybór pomiędzy rozmaitymi formami służby wojskowej, uelastyczniamy rozwiązania adekwatne do oczekiwań społecznych.

Dlatego też wprowadzamy:
•    dobrowolną służbę zasadniczą, która po 12 miesiącach szkolenia będzie przepustką do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych;
•    aktywną rezerwę – 2 dni szkolenia raz na kwartał, raz na 3 lata szkolenie zintegrowane, możliwość przejścia do służby zawodowej po 3 latach.

Nowością jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, która jest podzielona na dwa etapy - podstawowy trwający do 28 dni i specjalistyczny do 11 miesięcy. Osoba decydująca się na tę formę służby zyskuje wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych od 4560 zł, pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej, pierwszeństwo zatrudnienia

w administracji publicznej, po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska, a czas odbywania dobrowolnej służby zasadniczej wliczany jest do okresu odbywania służby wojskowej albo okresu zatrudnienia.

Zmianom na korzyść ulegną również warunki rekrutacji i pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej, w tym korzystne rozwiązania dla pracodawców zatrudniających żołnierzy oraz m.in. atrakcyjniejsze uposażenie. Oferta tzw. szkolnictwa wojskowego również zostanie przeniesiona na zdecydowanie wyższy poziom. Podchorążowie, kadeci i elewi podczas realizacji edukacji w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, czy ośrodkach szkolenia również otrzymają uposażenie miesięczne w wysokości minimum 4560 zł.

REKRUTACJA PO NOWEMU
Dziś jest tak prosto jak nigdy dotąd. Trzy kroki wystarczą żeby wstąpić w struktury Wojska Polskiego
1.    Wejdź na Portal Rekrutacyjny do Wojska Polskiego (zostanzolnierzem.pl) i rozpocznij proces rekrutacji. To tu rozpoczniesz swoją drogę do zawodowej i terytorialnej służby wojskowej. Zakładając konto w portalu przejdziesz przez pierwszy etap rekrutacji, w ramach którego, poznamy Twoje preferencje i zainteresowania tak, aby przygotować dla Ciebie odpowiednią ofertę służby w armii. W ramach portalu i interakcji z naszym specjalistą
od rekrutacji zostaniesz skierowany do Wojskowego Centrum Rekrutacji.
2.    Maksymalnie 14 dni od złożenia wniosku w portalu zostanzolnierzem.pl otrzymasz informację, kiedy i w którym Wojskowym Centrum Rekrutacji masz się stawić. To tam,
w jeden dzień, odbędziesz rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem oraz zostaniesz zbadany przez komisję lekarską (dotyczy tylko osób nieposiadających orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej tzw. kat. A). W przypadku pozytywnych wyników i opinii zakończysz ten dzień z kartą powołania na szkolenie podstawowe.
3.    Twoje szkolenie podstawowe potrwa do 30 dni. W tym czasie czeka na Ciebie szereg zajęć teoretycznych, jak i praktycznych. Na zakończenie szkolenia złożysz przysięgę wojskową i otrzymasz stopień wojskowy żołnierza rezerwy.

WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI W BIELSKU PODLASKIM
WCR w Bielsku Podlaskim prowadzi nabór ochotników do różnych form służby wojskowej na terenie obejmującym powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki oraz wysokomazowiecki. Zapraszamy do kontaktu z wojskowymi rekruterami. Z tygodnia na tydzień będziemy informować o kolejnych możliwościach, które kierujemy od młodzieży po wszystkich starszych zainteresowanych mundurem żołnierza Wojska Polskiego.

 

WIĘCEJ INFORMACJI UZYSKASZ:

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Bielsku Podlaskim

  1. Dubiażyńska 2, 17-100 Bielsk Podlaski

tel.: 261 398 065

e-mail: wcrbielskpodlaski@ron.mil.pl

https://wcrbielskpodlaski.wp.mil.pl

https://www.facebook.com/WCR.Bielsk.Podlaski

https://twitter.com/WCR_Bielsk_Podl

Godziny pracy: w poniedziałek od 7.30 – 18.00; od wtorku do piątku 7.30 – 15.30

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 659

Powrót na początek strony