Droga do AIDY - trwają roboty ziemne

W Siemianówce realizowana jest inwestycja gminna, polegająca na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 107100B - od drogi wojewódzkiej nr 688 do przejazdu kolejowego.

Remontowany odcinek tzw. „drogi do AIDY” liczy 2,123 km długości. Na wskazanej trasie, po obu stronach jezdni o szerokości 5,5 m (2 x 2,75 m), wykonane zostaną pobocza gruntowe ze żwiru o grubości 10 cm. Istniejąca nawierzchnia żwirowo-gruntowa zostanie wzmocniona poprzez wykonanie podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego. Wybudowane zostaną również zjazdy na przyległe nieruchomości (z kruszywa łamanego) oraz zjazdy na drogi boczne (z betonu asfaltowego). Ponadto wyregulowana zostanie wysokość skrzynek zasuw wodociągowych oraz skrzynek telefonicznych umieszczonych w jezdni, a także ustawione zostaną znaki pionowe.

Obecnie prowadzone są roboty przygotowawcze do wykonania nawierzchni asfaltowych. Wykonawcą drogi jest firma MAKSBUD Sp. z.o.o. z Bielska Podlaskiego, a sama inwestycja realizowana jest przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych, wynoszącym 1 414 520, 64 zł.  Koszt całego przedsięwzięcia to 3 104 423, 64 zł. Droga ma być gotowa do 30 czerwca br.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 738

Powrót na początek strony