OŚWIADCZENIE WÓJTA GMINY NAREWKA

z dn. 22 listopada 2021 r.

Oświadczenie

Gmina Narewka jest miejscem otwartym, różnorodnym i przyjaznym. To przestrzeń w której wszyscy mieszkańcy czują się bezpiecznie, nikt nie jest dyskryminowany, nie toleruje się języka nienawiści i przemocy.

Potępiam wszelkie akty wandalizmu, przemocy, czy też nienawiści wobec kogokolwiek - bez względu na jego rasę, płeć, język lub wyznanie.

Deklaruję współpracę ze wszystkimi organami powołanymi na rzecz ochrony bezpieczeństwa ludzi, utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

                                                                                                                                   

                                                                                                                                             Wójt Gminy Narewka - Jarosław Gołubowski

Narewka, dnia 22.11.2021 r.                                                                                

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 375

Powrót na początek strony