Narewka 2.png

Gmina Narewka położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego. Od wschodu granica państwa oddziela ją od Białorusi. Od południa gmina Narewka graniczy z gminą Białowieża, od południowego zachodu - z gminą Hajnówka, od zachodu - z gminą Narew, a od północy - z gminą Michałowo. W północnej części gminy znajduje się zbiornik wodny Siemianówka, który jest zaliczany do jednego z największych akwenów w kraju. Stanowi on dużą atrakcję turystyczną, przyrodniczą, a także atrakcję dla wędkarzy i osób uprawiających sporty wodne. W strukturze powierzchni dominują lasy, tereny przyrodniczo chronione, gdzie przemysł nie ma dużego wpływu na środowisko.

Takie położenie gminy oraz jej przyrodniczo - turystyczne walory stwarzają dobre warunki do rozwoju wielu form rekreacji: wypoczynku codziennego i świątecznego, wypoczynku pobytowego, w tym agroturystyki oraz turystyki krajobrazowej, turystyki pieszej, motorowej, rowerowej, kajakarstwa, wędkarstwa, żeglarstwa i prowadzenia obserwacji faunistyczno-florystycznych. Cała gmina położona jest na obszarze chronionego krajobrazu Puszcza Białowieska. Na jej obszarze istnieją cztery rezerwaty przyrody:

  • Rezerwat Siemianówka o powierzchni 224,54 ha, został utworzony w 1995 r., a w 2002 r. został przekształcony w rezerwat ścisły. Celem rezerwatu jest ochrona szeregu dobrze zachowanych zbiorowisk roślinnych oraz doskonale służy jako poligon do badań naukowych.
  • Rezerwat częściowy Dolina Waliczówki o powierzchni 44,75 ha, utworzony w 1995 r. umożliwia ochronę i zachowanie naturalnych zbiorowisk nieleśnych.
  • Częściowy rezerwat florystyczny Gnilec, utworzony w tym samym roku co dwa wcześniejsze, o powierzchni 37,21 ha, ma na celu ochronę naturalnych zbiorowisk turzycowych z udziałem rzadkich gatunków roślin naczyniowych i mszaków.
  • Rezerwat Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej, na który składają się izolowane od siebie, odrębne fragmenty biocenoz leśnych i nieleśnych oraz dobrze zachowanych bagiennych zbiorowisk nieleśnych. Na terenie gminy Narewka powierzchnia tego rezerwatu wynosi 1672,65 ha.

Przez gminę przepływa malownicza rzeka Narewka - największa rzeka puszczańska. Jej źródła znajdują się w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Narewka, mimo wielu regulacji, zachowała swój naturalny charakter. Dowodzą tego meandry, starorzecza oraz ich bogata fauna i flora. Pomimo tego, świetnie nadaje się ona do spływów kajakowych, a zróżnicowana linia brzegowa, zakrzaczenia i naturalne kryjówki kuszą ptaki do zakładania gniazd, które są ciekawostką obserwacyjną dla przepływających wioślarzy. Sama rzeka jest siedliskiem dla wielu gatunków ryb - zadowoli to wedkarzy, choć ci skupiają się głównie przy Zalewie Siemianówka. Na przyrzecznych łąkach można obserwować wychodzące na żer sarny, jelenie, dziki, żubry, a nawet rzadkie w puszczy łosie. Jest to prawdziwe widowisko podczas jesiennego rykowiska. Świat zwierząt urozmaicają duże drapieżniki: wilki i rysie oraz ptaki drapieżne, w tym jastrzębie, myszołowy i orliki. Dla miłośników przyrody wybudowano więc wieże widokowe, którym często towarzyszą parkingi i zadaszone miejsca, na których można rozsiąść się z prowiantem. Narewka uchodzi do rzeki Narwi w uroczysku Wilcze Gardło. W widłach Narewki i Hwoźny leży Białowieski Park Narodowy.

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony