Informacja o wyborze ofert

złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu Gminy Narewka, ogłoszonego 21 maja 2019 r.

Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu Wójt Gminy Narewka przyznał dotację niżej wymienionemu oferentowi:

L.p.

Nazwa oferenta

Rodzaj zadania

Tytuł zadania

Kwota przyznanego dofinansowania

1.

Klub Sportowy LZS Narewka

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Przez sport do zdrowia

41 930,00 zł

Jan Chomczuk
Sekretarz Gminy

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 216

Powrót na początek strony