Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 688 na odcinku Tarnopol – Siemianówka, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 687 w km 0+079,60 do km 5+791, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie gminy Narewka, powiat hajnowski oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości, w zakresie robót budowlanych.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 551

Powrót na początek strony