PCPR w Hajnówce ogłasza nabór kandydatów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Nabór rozpoczynamy szkoleniem kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, które  zaplanowane zostało na wrzesień 2019 r., a jego Realizatorem będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku - Ośrodek Adopcyjny.

Każde dziecko potrzebuje miłości, akceptacji oraz bezpieczeństwa. Chce rodziców, którzy bezwarunkowo te potrzeby zaspokoją. Niestety, nie każde dziecko ma możliwość wzrastania wśród najbliższych.

Rodzice zastępczy przyjmują do swoich domów najmłodszych, którym nie było dane zaznać rodzinnego ciepła. Podejmują trud wychowania i kształtowania dzieci jako niepowtarzalnej jednostki, a także przygotowania małoletnich do dojrzałego, samodzielnego życia.

W związku z powyższym osoby odpowiedzialne, potrafiące zrozumieć dziecko, o rozważenie możliwości podjęcia się roli rodzica zastępczego.

Pełnienie tej funkcji może być powierzone osobom, które:

  • Dają rękojmię należytego sprawowania funkcji rodziny zastępczej.
  • Nie są i nie były władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona.
  • Wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego.
  • Nie są ograniczone w zdolności czynności prawnych.
  • Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  • Przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Posiadają stałe źródło dochodów.
  • Zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

- rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

- właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

- wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 10A, od poniedziałku do piątku  w godz. 800-1500 lub pod nr tel. 85 6823642 do dnia 20 lipca 2019 r.

Hajnówka, dnia 01.07.2019 r.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 310

Powrót na początek strony