EKO - świadomi

Nowiutkie pojemniki do segregacji śmieci, które zagościły przy kilku obiektach na terenie gminy Narewka to efekt działania Młodzieżowej Rady Gminy w Narewce.

Jej członkowie podczas majowej sesji zgłosili wniosek w sp. ustawienia takowych pojemników w kilku lokalizacjach w Narewce: przy Stanicy Kajakowej, GOK-u, Szkole Podstawowej i ORLIK-u oraz w Lewkowie Starym w miejscu kończącej się tu trasy kajakowej. Przewodniczący MRG poddał następnie ww. projekt uchwały pod głosowanie, w efekcie czego radni - przy 9 głosach „za” - jednogłośnie przyjęli Uchwałę Nr II/4/22 MRG w Narewce w sprawie ustawienia pojemników do segregacji śmieci na terenie gminy Narewka. Wyjaśniono, iż Uchwała przekazana zostanie Radnym Gminy Narewka oraz Wójtowi Gminy Narewka celem zajęcia stanowiska w tej sprawie. Rezultat widoczny na załączonych zdjęciach. Brawa dla naszej świadomej i mądrej młodzieży szkolnej!

 Redakcja

 

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 1860

Powrót na początek strony