Stypendyści Samorządu Gminy Narewka

Lista uczniów Szkoły Podstawowej w Narewce wyróżnionych stypendium samorządu gminy Narewka za wybitne wyniki w nauce osiągnięte w pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/2022.

Narewka, 22 lutego 2022 r.

Informacja
Wójta Gminy Narewka
o przyznaniu stypendium samorządu gminy Narewka

Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu przyznawania stypendium samorządu gminy Narewka stanowiącego załącznik do uchwały nr XI/72/19 Rady Gminy Narewka z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustanowienia stypendium samorządu gminy Narewka podaję do publicznej wiadomości listę uczniów Szkoły Podstawowej w Narewce wyróżnionych stypendium samorządu gminy Narewka za wybitne wyniki w nauce osiągnięte w pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/2022:

1. Aleksandra Łuszyńska,
2. Izabela Milko,
3. Bartosz Siemieniaka.

Stypendystom gratuluję osiągnięć i celujących ocen. Życzę dalszych sukcesów w nauce.

/-/Jarosław Gołubowski
Wójt Gminy Narewka

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 532

Powrót na początek strony