Wyjątkowe posiedzenie MRG Narewka

13 maja 2022 r. w Szkole Podstawowej w Narewce odbyło się posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Narewka. Oprócz młodego grona radnych II kadencji wzięli w nim udział: Wójt Gmina Narewka - Jarosław Gołubowski, Przewodniczący Rady Gminy Narewka - Anatol Romańczuk, Radna Gminy Narewka - Wioletta Bondaruk, Dyrektor SP Narewka - Lilla Tarasiewicz oraz zaproszony gość - pan Daniel Sjargi.

Daniel Sjargi to działacz społeczny i młodzieżowy, w przeszłości członek Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz organów doradczych przy Ministrze Edukacji. Obecnie wiceprezes Stowarzyszenia Umarłych Statutów, zajmującego się prawami uczniów oraz zastępca lidera spotkań studenckich przy Kościele Chrześcijan Baptystów w Białystoku.

Można się zatem domyślać, iż spotkanie z dysponującą tak ogromnym doświadczeniem osobą było niewątpliwie wzbogacającym i ciekawym  przeżyciem, które dostarczyło przy okazji cennej wiedzy oraz inspiracji na przyszłość wszystkim obecnym na sesji.

Źródło: FB Szkoła Podstawowa w Narewce https://www.facebook.com/photo?fbid=490681929513963&set=pcb.490682209513935

 

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 1339

Powrót na początek strony