Narewkowscy stypendyści!

Wyróżnieni Stypendium Samorządu Gminy Narewka za wybitne wyniki w nauce osiągnięte w pierwszym półroczu roku szkolnego 2022/2023.

Narewka, 15 lutego 2023 r.

Informacja
Wójta Gminy Narewka
o przyznaniu stypendium samorządu gminy Narewka

Na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu przyznawania stypendium samorządu gminy Narewka stanowiącego załącznik do uchwały nr XI/72/19 Rady Gminy Narewka z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustanowienia stypendium samorządu gminy Narewka podaję do publicznej wiadomości listę uczniów Szkoły Podstawowej w Narewce wyróżnionych stypendium samorządu gminy Narewka za wybitne wyniki w nauce osiągnięte w pierwszym półroczu roku szkolnego 2022/2023:
1. Jakub Basałaj,
2. Paulina Hajduk,
3. Antonina Krystyna Karpiuk,
4. Izabela Milko,
5. Julia Milko,
6. Bartosz Siemieniaka.

Stypendystom gratuluję wyników i celujących ocen. Życzę dalszych sukcesów w nauce.

/-/Jarosław Gołubowski

Wójt Gminy Narewka

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 1412

Powrót na początek strony