Informacja o funkcjonowaniu SP w Narewce, w tym Klubu Przedszkolaka od 25 maja 2020 r.

Przedłuża się zawieszenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 410 z późn. zm.) dopuszczającą od dnia 25 maja br. m.in. możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz mając na uwadze informację otrzymaną od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Narewce, że nikt z rodziców nie wyraził chęci posyłania dziecka od dnia 25 maja br. do klas I-III Szkoły Podstawowej oraz w trosce o bezpieczeństwo uczniów przedłuża się zawieszenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Narewce w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Z poważaniem,
Jarosław Gołubowski
Wójt Gminy Narewka

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 149

Powrót na początek strony