"Lepsza Edukacja w Narewce"!

Gmina Narewka otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych na projekt pt. „LEPSZA EDUKACJA W NAREWCE”, który realizować będzie Szkoła Podstawowa w Narewce! Kwota dofinansowania to 559 692,22 zł.

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych.

W ramach projektu:
- zostanie doposażona szkoła
- odbędą się szkolenia dla nauczycieli
- realizowane będą zajęcia edukacyjno – matematyczne, przyrodnicze i kreatywne
- terapia integracji sensorycznej
- wsparcie uczniów zdolnych (stypendia)

Okres realizacji projektu: 01-12-2020 do 30-06-2022

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 176

Powrót na początek strony