Narewkowska młodzież z wizytą w urzedzie

Gościnnych wizyt w Urzędzie Gminy Narewka ciąg dalszy… Tym razem (19 października) do jego siedziby zawitali przedstawiciele nowo wybranej Młodzieżowej Rady Gminy (MRG) Narewka - w towarzystwie koordynator MRG ze ramienia szkoły, pani Larysy Niedźwiedź oraz Radnej Rady Gminy Narewka - pani Wioletty Bondaruk.

W urzędowej sali konferencyjnej przy „okrągłym stole” odbyło się tzw. spotkanie robocze, z udziałem Wójta Gminy Narewka – pana Jarosława Gołubowskiego oraz inspektor ds. obsługi rady – pani Barbary Niewiadomskiej-Golonko, w czasie którego pokrótce przedyskutowano cele, plany oraz zasady funkcjonowania MRG, a także zaplanowano na dzień 29 września, na godz. 11:00 pierwszą sesję, w czasie której obradować będą młodzi radni, wybierając m.in. osoby do piastowania funkcji przewodniczącego czy wiceprzewodniczących MRG.

Zwieńczeniem wizyty stało się zaś zwiedzanie poszczególnych referatów UG Narewka oraz krótka prezentacja zakresów zadań realizowanych na danych stanowiskach pracy. Najwięcej entuzjazmu wywołała jednak wizyta w gabinecie samego pana wójta oraz możliwość „przetestowania jego fotela”… Zobaczcie sami!

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 153

Powrót na początek strony