"Stawiam na życie bez nałogów" - rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

10 lutego odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego pt. ,,Stawiam na życie bez nałogów”, realizowanego w ramach szkolnego projektu ,,Żyję zdrowo, bo to modne i wygodne”. Organizatorem przedsięwzięcia była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) we współpracy ze Szkołą Podstawową w Narewce, natomiast jego celem:

- stymulowanie uczniów do refleksji na temat negatywnego wpływu środków uzależniających na różne obszary życia,
- propagowanie życia bez nałogów,
- promocja zdrowego stylu życia,
- skłanianie uczniów do zachowań asertywnych,
- rozwijanie wyobraźni plastycznej i twórczej.

W konkursie wzięło udział łącznie 53 uczniów narewkowskiej podstawówki. Przy wyborze zwycięskich prac oraz wyróżnień komisja oceniająca brała pod uwagę: zawartość merytoryczną, kreatywność, oryginalność, pomysłowość oraz formę estetyczną pracy.

Wyniki prezentują się następująco:

Kategoria klas I-III
I miejsce - Julia Milko
II miejsce - Lena Mańka
III miejsce - Błażej Czekunow
III miejsce - Oliwier Biel

Wyróżnienia:
Paweł Hajduk
Dominika Surynt

Kategoria klas IV-VIII
I miejsce - Weronika Małyszko
II miejsce - Sara Kozłowska
II miejsce - Bartosz Siemieniaka
III miejsce - Michał Krynicki
III miejsce - Maja Adamowicz

Wyróżnienia:
Martyna Kalinowska
Paulina Hajduk
Iwona Sawicka

Podczas uroczystego podsumowania Dyrektor Szkoły Podstawowej w Narewce – Lilla Tarasiewicz oraz Przewodnicząca GKRPA – Barbara Niewiadomska-Golonko podziękowały serdecznie za wykonane w ramach konkursu prace oraz wręczyły obecnym laureatom nagrody ufundowane przez Gminę Narewka. Uczniom, którzy z różnych przyczyn nie mogli być obecni, zostaną one przekazane w terminie późniejszym. Raz jeszcze gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do obejrzenia nagrodzonych prac w galerii zdjęć poniżej.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 173

Powrót na początek strony