Klub "Senior +"

Gmina Narewka otrzymała kwotę dotacji w wysokości 7 298 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego i Edycja 2020, w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+" na lata 2015-2020, Moduł II ,,Zapewnienie funkcjonowania Klubu ,,Senior+"

Uczestnikami  Klubu Senior+ są  osoby powyżej 60r. życia mieszkańcy Gminy Narewka. W ramach działalności Klubu Senior+, realizuje się: zajęcia rekreacyjno - ruchowe , warsztaty kulinarne, spotkanie z ciekawymi ludźmi np. lekarz, florysta, brafitterka, poeci, fotograf, warsztaty manualne np. origami, quilling, decoupage, robótki ręczne, wyjazdy do kina, do teatru, na wycieczki, wymiana doświadczeń młodzież - senior, pomoc seniorów w organizacji imprez świetlicowych, wolontariat.

„Klub Senior +” funkcjonujący w gminie Narewka „pod skrzydłami” tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej, po kilku miesiącach przestoju w swojej działalności (będącego konsekwencją wprowadzanych restrykcji epidemicznych), z końcem lipca b.r. pomyślnie wznowił swoją aktywność!

Zachęcamy zatem do obejrzenia zdjęć oraz zapoznania się z kalendarium dokumentującym podejmowane w ostatnim czasie przez nasze seniorki działania, rozrywki i formy aktywności.


23.07.2020 - Zebranie organizacyjne z udziałem Wójta Gminy Narewka – Jarosława Gołubowskiego, Dyrektora GOK – Marcina Siekierko i Kierownika GOPS – Elżbiety Potoniec;                                                                                                                                                             
06.08.2020 - Wycieczka rowerowa trasą: Lewkowo Stare – Zabłotczyzna – Bernacki Most – Lewkowo;
11.08.2020 - Wycieczka rowerowa trasą: Lewkowo Stare – Gruszki  (z grona 11 seniorek do celu dotarły cztery panie!);
11.08.2020 - Przystanek w Bojarskim Gościńcu w Narewce;
11.08.2020 - Meta w Gruszkach – zwiedzanie okolicy;
13.08.2020 - Wycieczka do „Ziołowego Zakątka” w Korycinach (13-tka nam nie przeszkadza), a w drodze powrotnej zwiedzanie Parku Miniatur w Hajnówce;
18.08.2020 - Lekcja wiedzy o ziołolecznictwie w Eliaszukach, czyli z książką z terenie;
20.08.2020 - Wycieczka rowerowa trasą: Lewkowo Stare – Rudnia (nad Zalewem Siemianówka) oraz odpoczynek w Nowej Łuce;
20.08.2020 - Relaks nad Zalewem Siemianówka;
22.08.2020 - Wycieczka do Teatru Dramatycznego w Białymstoku na sztukę „Kogut w rosole”;
22.08.2020 - Techniczne przygotowania rowerów do startu w Maratonach Kresowych z cyklu „W krainie żubra” w Narewce – licznik wyzerowany ; )
23.08.2020 - Zwarte i gotowe - przed wyścigiem!
23.08.2020 - "Udało się – trasa zaliczona, meta przekroczona!"
23.08.2020 - Dzielne seniorki z medalami na scenie.
23.08.2020 - „Nikt nas nie pokona!” - końcowy stan licznika po maratonie wyniósł 25,632 km (dojazd z Lewkowa Starego do Narewki; przejazd 8 km w ramach maratonu oraz powrót rowerem z Narewki do Lewkowa Starego.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 780

Powrót na początek strony