STYPENDIA SZKOLNE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narewce informuje o naborze wniosków na stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów należy składać do dnia 15 września 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narewce.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Narewka znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego wynosi 600,00 zł netto na osobę w rodzinie miesięcznie.

Wnioski i informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narewce ul. Białowieska 5 oraz pod numerem telefonu 85 655 49 87.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 269

Powrót na początek strony