Podprogram POPŻ 2019

Paczki żywnościowe dla potrzebujących są popularną formą pomocy osobom znajdującym sie w niedostatku, która szybko i bezpośrednio zaspakaja podstawowe potrzeby człowieka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narewce informuje o rozpoczęciu kolejnej edycji dystrybucji paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Od  04.12.2019 rozpoczynamy wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej.
Pomocą żywnościową mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:
- 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.


Osoby, które chcą korzystać z żywności w ramach Podprogramu 2019 zapraszamy do wypełnienia oświadczenia oraz zapisania się na nowe listy.

Osoby, które nie zapiszą się na listy żywności i nie wypełnią oświadczenia, nie otrzymają pomocy w ramach Podprogramu.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

  • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
  • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.


Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych.

Zapraszamy do zgłaszania się do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narewce, ul. Białowieska 5 , 17-220 Nareewka, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 .  Telefon kontaktowy: 85 655 49 70, 85 655 49 27 , 85 730 94 63 .

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 314

Powrót na początek strony